Agile - transformation & modenhed

Tag skridtet mod organisatorisk fleksibilitet

Hvad er din udfordring? 

Fastlåst i den agile rejse?

Agile metoder er bredt anerkendt for deres evne til at forbedre effektivitet og fleksibilitet i udviklingen af produkter og services. Organisationer, der omfavner agile principper, står dog ofte over for udfordringer, når de skal skalere og implementere disse metoder på tværs af hele organisationen.

Selvom det agile generelt trives i it-organisationer, kan det være en udfordring at få samarbejdet til at fungere gnidningsløst mellem agile teams og resten af organisationen. Det kan påvirke kundeværdien negativt og føre til tab af momentum og den organisatoriske modenhed, der er nødvendig for at få transformationen på skinner.

Derfor er det afgørende at styrke samarbejdet mellem forretning og it og lære organisationen at tænke og arbejde i overensstemmelse med det agile mindset. Ved at investere i effektiv coaching og træning sikrer I, at de positive virkninger af det agile mindset bliver tydelige, og organisationen opnår en vellykket transformation.

Work buddies

Effekten af en vellykket agil transformation

5-10 gange

hurtigere ændrings- og beslutningstagning*
*McKinsey

#1

i at fremme innovation ift. lignende organisationer*
*McKinsey

30% stigning

i kundetilfredshed*
*McKinsey

Hvordan vi hjælper

Vores agile kompetencer

Vi kombinerer erfaring og ekspertise med en opmærksom og nysgerrig tilgang.

Agile transformationer

Agil transformation

For særligt komplekse organisationer er det afgørende at skalere agile processer for at sikre gnidningsfrie samarbejder mellem forskellige teams og afdelinger og i sidste ende værdiskabelse. Ved at gennemgå en agil transformation, og ofte ved at benytte rammer som SAFe®, kan organisationer omfavne agilitet og fleksibilitet uanset deres størrelse.

brochure_agile trans
Agile fit og readiness

Agile fit and readiness assesment

Når en organisation overvejer eller begynder en agil transformation, er en vurdering af både agil egnethed og beredskab (fit and readiness) afgørende. Det giver indsigt i, hvor godt organisationen passer sammen med forretningsmålene, identificerer eventuelle mangler og vurderer paratheden til forandringer.

brochure_agile trans
Agil modenhedsmåling

Agil modenhedsmåling

AMA (Agile Maturity Assessment) bruges typisk til to ting: At styrke teamets evne til selvevaluering og selvstændighed, og så til at give teamet nye perspektiver, der udfordrer den nuværende tankegang og systemiske biases, der måske blokerer for teamets videre udvikling.

AMA brochure
Agil coaching

Coaching at scale

I en stadig mere kompleks verden bliver det at øge bundlinjen og have en rentabel forretning et spørgsmål om kultur og resultater. Det kræver, at du prioriterer glade, engagerede og selvbestemmende medarbejdere. Her can coaching og vejledning i de agile principper spille en afgørende rolle.

coaching at scale _brochure

Areas of expertise

Agil transformation

Agil strategi

Agil coaching

Agile metoder

Value stream mapping

Tilpas jer til forandringer - øg produktiviteten

emagines agile praksis er baseret på omfattende erfaringer og en dyb forståelse for at drive agile transformationer i komplekse organisationer og miljøer.

Med udvikling som omdrejningspunktet udfordrer vi normen og jagter den bedste løsning inden for systemer, værktøjer og innovative metoder, der definerer markedet.

Ekspertiseområder

Netværk

Udvid din horisont med ligesindede

Netværk: NEXT Agile

NEXT Agile er for dig, der arbejder med skaleret agilt i et agilt setup. 2 gange om året mødes vi og netværker  til en eftermiddag i de agile metoders tegn.

four people doiscussion two are listening

Blog

Insights

Læs alle insights, artikler og indlæg på vores internationale blog.

  Hvad er din udfordring?

Hvilke udfordringer står du overfor? Vi er nysgerrige efter at høre mere om din situation.