Strategi & transformationer

Gå fra overordnede visioner og strategier til varig forandring

Hvad er din udfordring? 

Alt for mange strategier bliver aldrig til konkrete resultater

At drive omfattende transformationsprocesser og organisatoriske ændringer er en kompleks og udfordrende opgave. Ikke desto mindre er det afgørende at omfavne dem, hvis I vil forblive konkurrencedygtige i et hastigt udviklende marked.

Mange organisationer støder på forhindringer i deres bestræbelser på at transformere. De tager typisk form som manglende kompetencer, barrierer i organisationskulturen og utilstrækkelig infrastruktur til at understøtte de nødvendige ændringer.

Derudover ser vi ofte, at manglende strategisk afstemning på tværs af organisationen kan føre til modstand mod ændringer. Derudover forhaler utilstrækkelig portefølje- og programstyring transformationen yderligere ved at forhindre oversættelsen af strategisk vision til konkrete handlinger og målbare resultater.

0%

af transformationer opnår ikke de ønskede resultater

*McKinsey

Hvordan vi hjælper

Vores fokusområder i strategi og transformationer

Vi kombinerer erfaring og ekspertise med en opmærksom og nysgerrig tilgang.

Transformationsmodellen

Et rammeværk til at drive succesfulde transformationer

Organisationer består og drives af mennesker. Alligevel glemmer vi det ofte, når vi skal til at lede forandringer. Med transformationsmodellen bliver arbejdet med mennesker sat i et system, der hjælper både jer og dem med at skabe succesfulde forandringer.

Ebook transformation model
Modning og governance

Modning og governance

Organisationer kan være mere eller mindre vant til at gennemføre projekter og programmer. Det afhænger nemlig af den organisatoriske modenhed. Denne har en betydning for, hvor god organisationen er til at skabe vellykkede forandringer – og dermed også en betydning for, hvor god en organisation er til at skabe resultater. En vigtig nøgle til resultater er derfor at arbejde med organisering og kompetencer inden for projekt- og programledelse.

Modning og governance
Opsætning af PMO

Skab styring og effektiviser jeres projekter

Et PMO definerer og vedligeholder projekter, processer og teknologistandarder i organisationen. Det er PMO'ets opgave at standardisere og optimere organisationens projektudførsler. Et PMO er vigtigt for jer, hvis I arbejder med flere sideløbende projekter. Med et PMO kan I nemlig arbejde virksomhedsperspektiveret og undgå at bruge unødvendige midler på de forkerte projekter.

Ebook PMO journey
Projektplanlægning

Styrk jeres projekter med projektplanlægning

En projektleders fornemmeste opgave er at lede et projekt i mål til tiden, til budgettet og til den aftalte kvalitet. Det kræver selvsagt grundig forberedelse og planlægning. Med de rette metoder og rammeværker, kan jeres projekter opnå nedsatte omkostninger, øget produktivitet og bedre risikostyring.

 

Ebook scheduling

Ekspertiseområder

Strategi

Organisatoriske ændringer

Forandringsledelse

Programledelse

PMO

Omsæt visioner til handling

I emagine specialiserer vi os i at omsætte strategisk vision til håndgribelige resultater.

Vi tilbyder et bredt udvalg af ekspertiser og kompetencer, der gør det muligt for virksomheder at bygge bro mellem forretning, IT og de involverede medarbejdere,  og dermed sikre bæredygtig og effektiv forandring.

Netværk

Udvid din horisont med ligesindede

Netværk: PMO Forum

PMO Forum blev skabt for at sikre at ledelse og styring af udviklingsprojekter/-programmer/-porteføljer er et reelt værdiskabende element i organisationer. Målgruppen er ledere og eksperter med ansvar for organisationens udvikling gennem projekt-, program- og porteføljeledelse.

An experienced consultant smiling in a meeting with two others

Blog

Insights

Læs alle insights, artikler og indlæg på vores internationale blog.

  Hvad er din udfordring?

Hvilke udfordringer står du overfor? Vi er nysgerrige efter at høre mere om din situation.