Artikel

kvindelig konsulent ser ud af vinduet

Category: Expertise strategy

5 fordele ved at bruge eksterne IT-konsulenter

Fleksibilitet og adgang til ekspertise, når der er brug for det, er to af de vigtigste fordele ved anvendelsen af freelancekonsulenter. I denne artikel giver vi dig et indblik i nogle af de gevinster freelancekonsulenter kan tilføre din organisation.

Flere og flere IT-intensive virksomheder benytter sig i dag af eksterne resourcer i form af uafhængige IT-konsulenter, for at kunne være med helt fremme i branchen og markedet.

Den traditionelle måde hvorpå man skaffer sig adgang til IT-ekspertise er tit en begrænsning. Vi mener det er på tide at bevæge sig væk fra den begrænsende og traditionelle måde hvorpå man skaffer sig adgang til IT-ekspertise.

Bliv bekendt med de centrale drivere og fordele, og få det komplette overblik, således at du kan tage den rigtige beslutning ift. bringe eksterne konsulenter ombord.

 

Skalerbarhet og fleksibilitet

Eksterne IT-konsulenter giver større fleksibilitet. Først og fremmest, giver det funktionel fleksibilitet, da det bliver muligt for IT-organisationer at tilføre kritiske ekspertkompetencer, der hvor de kan give mest værdi og er nødvendige.

For IT-kritiske virksomheder er agilitet og smidighed nødvendigt, når uforudsete udfordringer opstår. Det er således muligt at skalere op med de nødvendige ekspertkompetencer, enten for at dække et kompetencehul eller for at drage fordel af en ny forretningsmulighed.

På samme måde er det ligeledes muligt hurtigt at skalere ned igen, når det giver mening at fokusere på andre opgaver.

 

Hurtig adgang til nye ekspertkompetencer

Virksomheder har oftest meget travlt i perioder. Tit er der kritiske projekter, som kræver en hurtig indsats.

Generelt ser vi at IT-intensive virksomheder har i stigende grad har behov for hurtig adgang til nye ekspertkompetencer for at kunne holde projekter kørende og undgå forsinkelser i leverancer.

Det er her hvor eksterne IT-konsulenter og en ekstern IT-arbejdsstyrke kan give fleksibilitet og skalerbarhed, der er nødvendig for bedst at kunne navigere markedest omskiftelige udfordringer og krav.

erfaren konsulent ser mod kameraet

Eksterne IT-konsulenter har en tung værktøjskasse, fyldt med kompetencer og erfaring som de drager nytte af i deres arbejde.

Tilgang på ekspertise

For virksomheder der kun har fuldtidsansatte, er det næsten altid udfordrende at dække alle nødvendige IT-kompetencer internt. Især i IT-organisationer, hvor nye teknologier, platforme, udviklingssprog og metoder konstant ændrer og udvikler sig.

Ekstern ekspertise er derfor ofte nødvendig for at få adgang til ekspertkompetencer til et bestemt behov - enten på kort sigt eller lang sigt.

 


 

Serveren er nede. Du er bagud ift. projektplanen. Scrum-teamet er uden en Scrum Master, eller måske har du fundet en brist i din IT-sikkerhed.

 


 

Hastesager og hurtighed

Serveren er nede. Du er bagud ift. projektplanen. Scrum-teamet er uden en Scrum Master, eller måske har du fundet en brist i din IT-sikkerhed. Mange nødsituationer og udfordrende forhold kræver øjeblikkelig opmærksomhed og helst en erfaren specialist til at løse problemet.

Med en allerede presset tidsplan kan det være vanskeligt at allokere de nødvendige resourcer samt at finde de rette kompetencer internt i organisationen.

I disse tilfælde vil en ekstern IT-konsulent være løsningen.

Erfarne IT-konsulenter er vant til at træde til, komme til bunds i problemerne og levere resultater og værdi fra første dag. Det betyder at konsulenterne hurtigt kan slukke brande, mindske potentiel skade og sørge for at projekterne kommer tilbage på skinner.

Eksterne IT-konsulenter har en tung værktøjskasse, fyldt med kompetencer og erfaring som de drager nytte af i deres arbejde.


 

  For at løse dit problem findes der altid en konsulent med den rette profil og kompetencer, der kan hjælpe med de specifikke udfordringer, du står over for.

 


Nye perspektiver

Med et specifikt problem, kan løsningen tit være at få nye øjne og et perspektiv på sagen.

Det kan være du har identificeret årsagen til problemet, men er i tvivl om hvordan det bedst kan løses. Også her vil et nyt perspektiv, fra en specialist, kunne give en objektiv vurdering og bringe erfaring fra lignende problemstillinger og opgaver i spil. Og husk, konsulenten har kun et formål: at levere værdi og kvalitet til dig som kunde.

Eksterne IT-konsulenter har en tung værktøjskasse, fyldt med kompetencer og erfaring, som de drager nytte af i deres arbejde.

For at løse dit problem findes der altid en konsulent med den rette profil og kompetencer, der kan hjælpe med de specifikke udfordringer, du står over for.

 

Kompetencer forankres i organisationen

I modsætning til traditionel outsourcing eller managed services medfører brugen af eksterne konsulenter - som supplement og en del af ens arbejdsstyrke - ikke at man mister ejerskab og kontrol. Den eksterne ekspertise bliver hurtigt en integreret del af organisationen, hvilket betyder at man bevarer fuld kontrol og ejerskab af processerne.

Derudover giver det også mulighed for at anvende eksterne konsulenter til mere forretningskritiske projekter, hvor en dyb forståelse af samt integration i virksomhedens kerneprocesser er påkrævet.

Ready to find out more?

Ask us how we can help you succeed.