Artikel

A consultant in an interview with two people representing the client

Category: Expertise strategy

Fordele ved timebaserede kontrakter

emagines kernekompetence er at levere forretnings- og IT-konsulenter på timebasis. Det gør vi lokalt hos vores kunder eller fra vores nearshoringcentre i Polen. Men for mange virksomheder er det ikke åbenlyst, hvorfor kontrakter på timebasis kan være en fordel.

Illustration with the words; Gives flexibility, Requires agility, The choice of experts, Demands budget control

Fire hovedfordele: Giver fleksibilitet > Kræver agilitet > Foretrækkes af eksperter > Kræver budgetkontrol.

Stor fleksibilitet

Den største og mest tungtvejende fordel ved timebaserede konsulentkontrakter er utvivlsomt den fleksibilitet, de medfører. Timebaserede kontrakter er simple at indgå og forlænge men også at ophæve. Det gør det muligt hurtigt og omkostningslet at skalere op og ned i ressourcer, som behov og efterspørgsel løbende ændrer sig.

Og netop det at kunne skalere op og ned i ressourcer hurtigt og fleksibelt er en nøgleparameter for mange moderne virksomheder – og især IT-tunge virksomheder.

Samtidig er de timebaserede kontrakter fleksible på den måde, at du enten kan få tilført en ressource på fuldtid, deltid eller blot i nogle enkelte timer. Det afhænger helt af dit behov.

 

Fordrer agilitet

I en udviklingsorganisation er håndtering af forandringer og evnen til at skifte retning en afgørende faktor.

Agilitet er blevet en større konkurrenceparameter end nogensinde før. Behovet for smidigt at kunne ’ændre holdopstilling’ kan være en nødvendighed for at efterkomme kundernes og markedets efterspørgsel. Det er et behov, der ofte kan opstå akut, og hvor der skal handles hurtigt for at holde flow i udviklingen.

Timebaserede kontrakter fordrer den omstillingsparathed og agilitet. Processen ved at bringe en konsulent ombord og de simple kontraktvilkår, gør det muligt hurtigt at få tilført ressourcer, så udviklingen ikke går i stå.

Dette står skarp kontrast til fastprisaftaler, hvor der skal bruges meget tid til at få fastdefineret et scope, der kan være udgangspunkt for en pris. Yderligere mindsker det fleksibilitet og evnen til at håndtere forandringer, da ændringer i scope kræver, man må genbesøge den originale aftale.

 

Hands on a table gesturing when talkingwhen

I processen med at få en konsulent med på banen gør de simple tidsbaserede kontraktvilkår det muligt at få ressourcer hurtigt.

Specialisternes foretrukne valg

’Gig-økonomien’ er over os. Og især indenfor IT-branchen er der en stigende tendens til, at specialisterne søger mod projektorienteret arbejde. For dem er de timebaserede kontrakter klart det foretrukne valg og branchens standard.

Hvis du derfor vil have fingrene i de skarpeste IT-specialister, så er timebaserede kontrakter uundgåelige.

 

Husk at have øje på budgettet

I forhold til fastprisaftaler, så er det klart, at man med de timebaserede kontrakter ikke får en bestemt løsning eller service for en bestemt mængde penge - det er derimod mere løst funderet.

Derfor skal man naturligvis have et øje på fremskridt i forhold til timeforbrug, så man sikrer, at man får den ønskede værdi fra konsulenten, men også at budgettet ikke løber løbsk.

client_module_device1

Med emagines online Client-modul er det nemt at opnå fuld kontrol og overblik over alle konsulenter.

En stram budgetkontrol sikrer, at du holder dit budget, og med Klientmodulet er det endnu nemmere at tjekke status, så udgifterne ikke løber over styr.

An expert interviewed by a client for a flexible contract

 

 

  Ved at onboarde en konsulent bidrager de enkle, tidsbaserede kontraktvilkår det muligt at få ressourcer hurtigt, så udvikling og fremskridt ikke stopper.

 

 


Ready to find out more?

Ask us how we can help you succeed.